Oferujemy praktyczne wdrożenie systemu ochrony Sygnalistów. Prowadzimy dochodzenia operacyjne w celu potwierdzenia zarzutów oraz zbieramy materiał dowodowy. Wspieramy ochronę Sygnalistów oraz szkolimy Kadrę organizacji jak postępować przy zgłoszeniach w sprawie nadużyć. 

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI