Świadczymy usługi na obszarze całej Polski i Europy. Z naszymi specjalistami możesz spotkać się w dogodnym miejscu w celu ustalenia szczegółów współpracy. Jesteśmy zespołem praktyków z doświadczeniem oraz wyższym wykształceniem kierunkowym. W skład zespołu wchodzą Licencjonowani Detektywi, byli pracownicy służb specjalnych, prawnicy oraz psychologowie. Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności regulowanej w tym Licencje oaz wpisy do MSWiA. Co ważne jesteśmy ubezpieczeni od wszelkich ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania zleceń. Jako legalnie działająca firma podpisujemy umowy oraz wystawiamy Faktury VAT. 

Usługi wykonujemy w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzystamy ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla Służb Specjalnych.

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI