Antykorupcja- procedury Antykorupcyjne.

Wielu pracowników również na stanowiskach menadżerskich czasem nie zdaje sobie sprawy z wagi przestępstwa łapownictwa i korupcji! Nadużycia korupcyjne mogą wystąpić na każdym szczeblu pracowniczym organizacji oraz podczas każdego procesu. Najczęściej jednak na ryzyko korupcyjne narażeni są pracownicy kadry menadżerskiej w tym kierownictwo firm oraz pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i zakupy.

  • Proponujemy kompleksowe rozwiązania Antykorupcyjne dla biznesu:
  • przeprowadzimy audyt Antykorupcyjny
  • wyznaczymy punkty wrażliwe na atak
  • wdrożymy strategie zarządzania ryzykiem korupcji
  • przeszkolimy kadrę w zakresie korupcji i łapownictwa
  • stworzymy i wdrożymy politykę Antykorupcyjną
  • wprowadzimy zasady Etyki w biznesie

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI