Prowadzimy dochodzenia w sprawach spornych oraz w przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności dochodzeniowych. 

Niezależne dochodzenie może pomóc zarówno osobom pokrzywdzonym jak i oskarżonym. Niezależne spojrzenie na sprawę może wnieść nowy materiał dowodowy, pomocny przy dochodzeniu sprawiedliwości. Ponieważ na każdą sprawę można spojrzeć z dwóch stron, ofertę kierujemy do:

 • pokrzywdzonych w różnego rodzaju przestępstwach sektora prywatnego, kiedy oficjalne dochodzenie stoi w miejscu lub zostało umorzone
 • przedsiębiorców oraz pracowników domagających się sprawiedliwości i równego taktowania
 • przedsiębiorców oraz pracowników poszukujących świadków mogących wnieść coś istotnego dla prowadzonej sprawy
 • oskarżonych, którzy nie są w stanie wskazać okoliczności mogących stanowić dowód ich niewinności

Wspieramy naszych klientów w pozyskaniu:

 • dodatkowego materiału dowodowego w przypadku niejasności i poszlak
 • nowych okoliczności mogących mieć wpływ na wyniki śledztwa
 • weryfikacji poszlak i wątków śledztwa
 • pozyskiwaniu świadków posiadających wiedzę na temat prowadzonej sprawy

Powyższe sprawy prowadzone są przez profesjonalnych, doświadczonych, byłych pracowników służb specjalnych:

 • przez byłych Policjantów zajmujących się sprawami gospodarczymi i materialnymi
 • przez byłych Policjantów pionów dochodzeniowo- śledczych
 • przez byłych Policjantów zajmujących się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI