W przypadku pobudek korupcji i łapownictwa ogromne znaczenie ma tak zwany czynnik ludzki. Bo właśnie ułomność moralności człowieka powoduje, że może on działać na szkodę własnego pracodawcy. Wielu menadżerów odpowiedzialnych za procesy wrażliwe na nadużycia nadal uważa, że przyjmowanie gratyfikacji to standard. A przecież każda nawet najmniejsza korzyść uzyskana w zamian za pewne działania jest przestępstwem. Również w przedsiębiorstwach prywatnych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki pakiet Antykorupcyjny:

  • wdrażamy procedury Antykorupcyjne na podstawie Case Study
  • szkolimy Kadrę Zarządzającą
  • przeprowadzamy prewencyjne akcje wśród pracowników narażonych na nadużycia pracowników
  • prowadzimy działania operacyjne i zbieramy materiał dowodowy

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI