Prowadzimy postępowanie wyjaśniające wraz z przeprowadzeniem dochodzenia i ujęciem sprawców. Dokumentujemy zaistniałe działania przestępcze oraz zbieramy materiał dowodowy, który może być wykorzystany w procesie cywilnym lub karnym.

Proponujemy następujące możliwości wdrażane według zastanej sytuacji:

  • Postępowania wyjaśniające i dochodzenie jawne
  • Przeprowadzenie dochodzenia pod przykryciem i legendą
  • Prowokacja operacyjna
  • Wejście pod legendą w odpowiednie struktury pracownicze
  • Współpracujemy z Sygnalistami

 

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI