Prywatny Detektyw dla Biznesu

Prywatny Detektyw dla firm:  Audyty Śledcze dla biznesu, dochodzenia w sprawie przestępstw menadżerskich i pracowniczych, compliance officer, antykorupcja w sektorze prywatnym, Sygnaliści- Whistleblowing.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług audytowo-doradczych oraz szkoleniowych. Możemy wdrożyć procedury prewencyjne oraz prowadzić postepowania wyjaśniające po zaistniałym nadużyciu. Każdego roku przybywa aktów oskarżenia związanych z oszustwami, wyłudzeniami, korupcją oraz nadużyciami w przedsiębiorstwach. Mieści się to szeroko pojętym aspekcie przestępstw pracowniczych oraz działalności nieuczciwej konkurencji. Nadużycia te powodują, że coraz więcej firm wdraża u siebie systemy Compliance oraz prowadzi dochodzenia audytowe. Zapraszamy!

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
Tel. 669 143 180 / biuro@biznessecurity.pl
PARTNERZY STRATEGICZNI