Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług audytowo-doradczych oraz szkoleniowych. Możemy wdrożyć procedury prewencyjne oraz prowadzić postepowania wyjaśniające po zaistniałym nadużyciu.

Każdego roku przybywa aktów oskarżenia związanych z oszustwami, wyłudzeniami, korupcją oraz nadużyciami w przedsiębiorstwach. Mieści się to szeroko pojętym aspekcie przestępstw pracowniczych oraz działalności nieuczciwej konkurencji. Nadużycia te powodują, że coraz więcej firm wdraża u siebie systemy Compliance i zatrudnia osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością. Wdraża się zasady etyki, zasady dobrych praktyk oraz procedury antykorupcyjne. Również nowe Ustawy nakładają na organizacje wymóg wdrożenia nowych procedur. Jedną z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie Sygnalistów czyli osób zgłaszających nadużycia.

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
Tel. 669 143 180 / biuro@biznessecurity.pl