Wywiad i kontrwywiad gospodarczy pomaga analizować otoczenie biznesowe oraz zwalczać nieuczciwą konkurencję. Walki wywiadów to nie tylko domena państwowych Służb Specjalnych. Obecnie wiele przedsiębiorstw docenia ochronę kontrwywiadowczą. Wdrożenie procedur przeciwdziałających na przykład wywiadowi gospodarczemu może uchronić firmę przed ogromnymi stratami. Należy pamiętać że konkurencja nigdy nie śpi. Potencjalne zagrożenia czyhają zarówno w otoczeniu organizacji jak i w jej wnętrzu. 

  • analizujemy stan obecny zabezpieczeń kontrwywiadowczych
  • wdrażamy procedury przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji
  • prowadzimy dochodzenia i zbieramy materiał dowodowy

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI