Świadczymy usługi na obszarze całej Polski i Europy. Z naszymi specjalistami możesz spotkać się w dogodnym miejscu w celu ustalenia szczegółów współpracy. Jesteśmy zespołem praktyków z doświadczeniem oraz wyższym wykształceniem kierunkowym. W skład zespołu wchodzą Licencjonowani Detektywi, byli pracownicy służb specjalnych, prawnicy oraz psychologowie. Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności regulowanej w tym Licencje oaz wpisy do MSWiA. Co ważne jesteśmy ubezpieczeni od wszelkich ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania zleceń. Jako legalnie działająca firma podpisujemy umowy oraz wystawiamy Faktury VAT. 

Usługi wykonujemy w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzystamy ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla Służb Specjalnych.

Avatar

Poszukujesz usług Detektywistycznych w Polsce, Europie i na Świecie? Zapraszamy! / Are you looking for detective services in Poland, Europe and the world? Welcome! / Вы ищете детективные услуги в Польше, Европе и мире? Добро пожаловать!

Detective Michael Sokolowsky

Polski

Świadczymy Usługi Detektywistyczne dla Biznesu i Osób Prywatnych w całej Europie i na świecie. Kontakt w języku Polskim tel. +48 669143180

English

We provide Detective Services for Business and Private Persons throughout Europe and the world. Contact in English language biuro@detektyw-spy.pl

Pусский

Мы предоставляем детективные услуги для бизнеса и частных лиц по всей Европе и по всему миру. Kонтактна русском языке Tel. +48 728737128

Usługi dla Biznesu / Detective For Business / Частный детектив Для бизнеса
Usługi dla Osób Prywatnych / Services for Private Persons / Услуги для частных лиц
  • Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
  • ZASADY PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH: Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

We work all over the World /Mы работаем по всему Mиру

.