We provide services throughout Poland and Europe. You can meet our specialists in a convenient place to arrange cooperation details. We are a team of practitioners with experience and higher education. The team consists of Licensed Detectives, former employees of special services, lawyers and psychologists. We have all the rights to perform regulated activities, including Licenses and entries to the Ministry of Interior and Administration. Importantly, we are insured against any possible damages arising during the execution of orders. As a legally operating company, we sign contracts and issue VAT invoices.

We provide services in a legal and ethical manner respecting the life and health of the Contractor, the Figurehead and third parties. Operational and investigation activities are carried out in accordance with the letter of the law and the Act on Detective Services. When obtaining information, we do not use operational control measures designed exclusively for Special Services.

Avatar

Poszukujesz usług Detektywistycznych w Polsce, Europie i na Świecie? Zapraszamy! / Are you looking for detective services in Poland, Europe and the world? Welcome! / Вы ищете детективные услуги в Польше, Европе и мире? Добро пожаловать!

Detective Michael Sokolowsky

Polski

Świadczymy Usługi Detektywistyczne dla Biznesu i Osób Prywatnych w całej Europie i na świecie. Kontakt w języku Polskim tel. +48 669143180

English

We provide Detective Services for Business and Private Persons throughout Europe and the world. Contact in English language biuro@detektyw-spy.pl

Pусский

Мы предоставляем детективные услуги для бизнеса и частных лиц по всей Европе и по всему миру. Kонтактна русском языке Tel. +48 728737128

Usługi dla Biznesu / Detective For Business / Частный детектив Для бизнеса
Usługi dla Osób Prywatnych / Services for Private Persons / Услуги для частных лиц
  • Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
  • ZASADY PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH: Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

We work all over the World /Mы работаем по всему Mиру

.